نام شرکت: صنایع الکترونیک فاران
مدیر عامل: حمید رضا ادیبی
نوع شرکت: سهامی خاص
تاریخ ثبت: ۱٣٦٨-٠٧-۲٨ صندوق پستی: ۱٦۵٧۱٦٧۱٣۵
تلفن: تلفن : (۱٠ خط) (٠۲۱) ٧٦۲۵٠٨۱٨ پست الکترونیک: adv@farancorp.com
فکس: (٠۲۱) ٧٦۲۵٠٨۲٨ وب سایت: www.farancorp.com
آدرس: تهران – اتوبان شهید بابایی - آزاد راه تهران پردیس - پارک فناوری پردیس – خیابان نوآوری ۲٠ – ساختمان فاران
معرفی شرکت پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا